Sơn tường, sơn nhà, thi công sơn, bê tông

Vôi trong bê tông tươi

http://dogominhquoc.com.vn/tu-quan-ao-go-tu-nhien-dep-gia-re-2-1-476846.html / http://dienmaysaigon.com/d-vn-5-0/may-lanh-lg.html

Vôi được sử dụng ỏ hai dạng : vôi chín và bột vôi sống.
Vôi chín là vôi được tôi trước khi dùng, có thành phần chính là Ca(OH)2 . Có 3 dạng vôi chín thường gặp : bột vôi chín (100% là Ca(OH)2), vôi nhuyễn (khoảng 50% Ca(OH)2 và 50% nước ) và vôi sữa ( có ít hơn 50% Ca(OH)2 và hơn 50% nước). Trong xây dựng thường dùng chủ yếu là vôi nhuyễn và vôi sữa, còn bột vôi chín hay dùng trong y học và nông nghiệp. Sử dụng vôi chín trong xây dụng cđ ưu điểm là sử dụng và bảo quản đơn giản.
Bột vôi sóng làm bê tông tươi vôi được nghiên mịn trước khi sử dụng (hơn 90% hạt lọt qua sàng 4900 lỗ/cm2 ) . Nó có ưu điểm là rấn chắc nhanh và cho cường độ cao hơn vôi chín do tận dụng được nhiệt lượng tỏa ra khi tôi để tạo ra phản ứng silicat , không bị ảnh hưởng của hạt non lửa và già lửa, không mất thời gian tôi. Nhưng loại vôi này khó bảo quản (phải bảo quản như xi măng), tốn thiết bị nghiển, bụi vôi có ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân.
Quá trỉnh rán chác của vôi
Vôi được sử dụng chủ yếu trong vữa. Trong không khí vữa vôi rán chác lại do ảnh hưởng đổng thời của bai quá trình chính : 1) Sự mất nước của vữa làm Ca(OH)? chuyển dần từ trạng thái keo sang ngưng keo và kết tinh. Các tinh thể xích lại gần nhau rồi liên kết với nhau; 2) Cacbônat hóa vôi dưối sự tác dụng của khí cacbonic trong không khí :
Ca(OH)2 + C02 -* CaC03 + H20.
CaC03 hỉnh thành xen kẽ với các tinh thể Ca(OH)-, làm cho vữa đặc chắc. Do có nước tách ra nên vữa rán chác chậm và khối xây bị ẩm ướt khá lâu. Nếu dùng biện pháp sấy (với sự tham gia của khí C02 ) sẽ tăng nhanh được quá trình rắn chắc.
Khi sử dụng vôi tổ hợp với silicat vô định hình (SÌOT hoạt tính) thì ngoài hai quá trình trên, vữa còn rắn chác do quá trình silicat hóa
Ca(OH)2 + Si02 (vô định hình) —* nCaO.mSiOTpĩ^O