Sơn tường, sơn nhà, thi công sơn, bê tông

Vật liệu xây dựng: bê tông Sài Gòn

http://dogominhquoc.com.vn/tu-ao-go-xoan-dao-3-c-tay-am-01-1-1-1149736.html / http://ksthalian.vn/Tam-trai-van-phong-tien-dung-va-da-nang

1. Khái niệm
Nhũ tương là một hệ thống keo phức tạp gốm hai chất không hòa tan lẫn nhau. Trong đó, một chất lỏng phân trong chất lỏng kia dưới dạng những giọt nhỏ li ti, gọi là phi phân tán, còn chất lỏng kia gọi là môi trường phân tán.
Để cho nhũ tương được ổn định người ta cho thêm vào chất nhũ – chất phụ gia hoạt động bề mặt. Chất nhũ hóa sẽ hấp phụ trên bể mặt các giọt bitum hay guđrông, làm giảm sức căng bể mặt ở mặt phân chia của bitum hay guđrông với nước. Đổng thời nó tạo ra trên bể mặt các giọt bitum một màng mỏng bê tông Sài Gòn kết cấu bền vững, có tác dụng ngăn cản sự kết tụ của chúng, làm cho nhũ tương ổn định. 2. Phân loại
Căn cứ vào đặc trưng của pha phân tán và môi trường phân tán, nhũ tương được chia ra hai loại :
– Nếu pha phân tán là bitum hay guđrông, còn môi trường phân tán là nước thì gọi là nhũ tương dầu – nước (DN), hay còn gọi là nhũ tương thuận.
– Nếu pha phân tán là những giọt nước, còn bitum hay ;Ị Kuđrông là môi trường phân tán, thì gọi là nhũ tương nước –
dầu (ND), hay còn gọi là nhũ tương nghịch.
Theo khả năng trộn lẫn của nhũ tương với vật liệu khoáng r.hia nhũ tương làm ba loại 1, 2, 3 (theo quy phạm 18659 – 81 Nga).
Căn cứ vào chất nhũ hóa, nhũ tương được chia ra làm các loại sau :
– Nhũ tương anion hoạt tính (nhũ tương kiềm) – dùng chất , nhũ hóa là những muối kiểm của các axit béo, axít naftalen,
I nhựa hay những axit sunfua, độ pH của nhũ tương từ 9-12.
– Nhũ tương cation hoạt tính (nhũ tương axít) – dùng chất nhũ hóa là các muối của các hợp chất amôniac bậc bốn, điamin, độ pH trong nhũ tương này nằm trong giới hạn từ 2-6.
– Nhũ tương không sinh ra ion – là loại nhũ tương dùng thất nhũ hóa không sinh ra ion như opanol (cao su tổng hơp), pỏlyizôbutilen… đô pH = 7.
– Nhũ tương là loại bột nhão khi dùng chất nhũ hóa ở
lung bột vô cơ như bột vôi tôi, đất sét dẻo, trepen, điatômit.