Sơn tường, sơn nhà, thi công sơn, bê tông

Sản xuất xi măng làm bê tông tươi

QDC set up nhà hàng trọn gói uy tín / Dịch vụ vệ sinh văn phòng Bình Phương

Phụ gia vô cơ hoạt tính hay dùng là puzolan và xỉ.
Ximăng poolăng puzolan được sản xuất bằng cách nghiền clink« với puzolan và thạch cao. Puzolan có nguồn gốc trầm tích (diatomit, trepen) được dùng với hàm lượng 20 – 30%, cđ nguổn gốc núi lửa (đá bọt, tup) thì dùng với hàm lượng 35 – 40/! Lượng phụ gia cho vào đầu tiên hấp phụ, sau đo tác dụng VỚI Ca(OH)2 (tách ra từ C3S)
mCa(OH)2 + Si0^đh + nH20 — (0,8 – 1,5) CaO. Si02. pH2U
Ximâng pooclăng puzolan có tính bền nước tốt hơn ximăni’. pooclăng thường nên thường được dùng trong môi trường ẩm ướt. Ở trong môi truồng không khí nó bị co ngđt nhiêu vA thường giảm cường độ. ở điểu kiện thường nó rắn chắc chậm hơn ximăng pooclăng trong bê tông tươi, nhưng ở nhiệt độ cao lại rắn chắc nhanh hơn.
Ximăng pooclăng xi được sản xuãt bằng cách nghiẽn chuni: clinke với xỉ lò cao hạt hóa hay xỉ nhiên liệu và với thạch ca». Lượng xỉ dùng 21 – 60% (so với lượng ximăng).
Xỉ lò cao có thành phần : 30 – 50% CaO ; 28 – 30% SiO-„ 8 – 24% A1203, 1 – 3% MnO, 1 – 18% MgO. Chất lượng củn xỉ đặc trưng bằng mođun kiềm :
%CaO + %MgO 0 “ %Si02 + %AỈ203
* Dựa vào M0 chia xỉ ra : xỉ kiềm (M0 ^ 1 và. xỉ axit (M0 <1). XI kiềm có hoạt tính cao hơn. Để làm tăng độ hoạt tính, xi thường được làm nguội nhanh (bàng nước hoặc hơi nước). Sau khi nhào trộn xi sẽ tác dụng với Ca(OH)2 tạo ra Ca0.Si02.2,5H20 và 2CaÒ.Al203.8H20. Do hàm lượng CaO tự do thấp nên ximăng xỉ bển hơn ximăng thường, lượng nhiệt tỏa ra khi rắn chắc cũng nhỏ hơn 2 – 2,5 lần nên nó thích hợp với bêtông khối lớn.