Sơn tường, sơn nhà, thi công sơn, bê tông

Sản xuất xi măng, bê tông tươi

Thu mua máy tính cu giá tốt

Nguyên liệu
Nguyên liệu để sản xuất clinke là đá vôi ctí hàm lượng canxít cao (đá vôi đặc, đá phấn, đá macnơ) và đất sét (đất sét và phiến thạch sét). Trung bình để sản xuất 1 tấn ximảng cần khoảng 1,5 tấn nguyên liệu . Tỉ lệ giữa thành phần cacbonat và đất sét vào khoảng 3 : 1 (có nghĩa 75% đá vôi và 25% đất sét). Người ta còn có thể cho thêm vào thành phần phối liệu các nguyên liệu phụ để điểu chỉnh thành phần hóa học, nhiệt độ kết khối và kết tinh các khoáng của clinke. Thí dụ cho trepen để tảng hàm lượng Si02, cho quặng sắt để tảng Fe203.
Trong công nghệ sản xuất ximăng ngưòi ta sử dụng khá phổ biến các thải phẩm công nghiệp như xỉ lò cao, vì thường chứa những oxyt cần thiết để chế tạo clinke (CaO, Si02, Al203,Fe203), bùn nefelin (thải phẩm của công nghiệp sản xuất nhôm} chứa khoảng 25 – 30% Si07 và 50 – 55% CaO. Nefêlin có thể cho vào phối liệu đến 15- 20%. Dùng nefêlin tăng được năng suất của lò đến 20% và giảm chi phí nhiên liệu đến 20 – 25%.
Nhiên liệu chủ yếu và có hiệu quả nhất trong sản xuất xi măng ở nhiều nước là khí thiên nhiên có nhiệt trị cao . Bên cạnh đó, dẩu mazut và than đá cúng vẫn được sử dụng. Việc sử dụng than đá cđ nhược điếm là phải chi phí thêm nhiệt để sấy than, hỗn hợp than và không khí dễ sinh ra nổ, độ tro của than lớn (10 – 20%). Vì vậy việc sử dụng than đá có hiệu quả thấp. Chi phí nhiên liệu hiện nay chiếm đến 25% giá thành ximăng. Nên việc giảm nhiên liệu trong các nhà máy ximăng, bê tông tươi là vấn để cần quan tâm.