Sơn tường, sơn nhà, thi công sơn, bê tông

Quá trình sản xuất xi măng, bê tông tươi

Mua tivi giá cao - laptopthienan

Quá trình sản xuất ximăng làm bê tông tươi gổm các công đoạn : 1) Khai thác và cung cấp nguyên liệu ; 2) Chuẩn bị phối liệu ; 3) Nung để tạo clinke ; 4) Nghiền clinke với phụ gia thạch cao.
Chuẩn bị phối liệu gổm có khâu nghién mịn, nhào trộn hỗn hợp với tỉ lệ yêu câu để đảm bảo cho các phản ứng hóa học được xảy ra và clinke có chất lượng đổng nhất. Có 3 phương pháp chuẩn bị phối liệu : khồ, ướt và hỗn hợp. Trong phương pháp khô các khâu nghiền và nhào trộn hỗn hợp đễu thực hiện ở trạng thái khô hoặc đã sấy trước. Đá vôi và đất sét được nghiển và sấy đổng thời cho đến độ ẩm 1 – 2% trong máy nghiền bi. Sau khi nghiền bột phối liệu được đưa vào xilô đê’ kiểm tra hiệu chỉnh lại thành phấn và để dự trữ đảm bảo cho lò nung làm việc liên tục.
Phương pháp khô thích hợp với đá vôi và đất sét có độ ẩm thấp (10 – 15%), thành phẩn và cấu trúc đồng nhất. Chi phí nhiên liệu trong phương pháp khô ít hơn phương pháp ướt 1,5
– 2 lẩn. Do đó nó đang được phát triển nhanh.
Phương pháp ướt sử dụng cho những nguyên liệu mềm và cđ độ ẩm lớn (đá phấn, đất sét). Đất sét được máy khuấy tạo huyền phù sét, đá vôi được đập nhỏ rồi cho vào nghiên chung với đất sét ở trạng thái lỏng (lượng nước chiếm 35 – 45%) trong máy nghiền bi cho đến độ mịn yêu cầu (lượng sót trên sàng N° 008 là 8 – 10% ). Từ máy nghiển hỗn hợp được bơm vào bể bùn để kiểm tra và điểu chỉnh thành phần trước khi cho vào lò nung.
Nhược điểm cơ bản của phương pháp ướt là tốn nhiên liệu