Sơn tường, sơn nhà, thi công sơn, bê tông

Nguyên liệu làm bê tông tươi

http://dogominhquoc.com.vn/salon-go-tu-nhien-gia-re--1-2-1896728.html / http://dienmaysaigon.com/d-vn-53-0/may-hut-bui-hitachi.html

Nguyên liệu để sản xuất vôi làm bê tông tươi là các loại đá giàu khoáng canxit (CaC03 ): đá phấn, đá vôi, đá vôi – đôlômit, đá đôlômit, với hàm lượng sét không lớn hơn 6% . Trong đó hay dùng nhất là đá vôi đặc chắc.
Thực chất của quá trình nung vôi là thực hiện phản ứng :
t°CaC03 — CaO + C02 t
Sản phẩm của quá trình nung ngoài CaO (thành phần chủ Ị yếu),còn có MgO hình thành do sự phân giải MgCOg.
Về nguyên tắc quá trình sản xuất vôi là tạo ra điễu kiện Ị thuận lợi cho phản ứng phân giải trên. Đây là phản ứng thu nhiệt và bắt đầu xảy ra từ nhiệt độ 600°c. Khi nhiệt độ càng tăng phản ứng xảy ra càng mạnh. Vể lí thuyết ở nhiệt độ 900°c thỉ vôi có chất lượng cao nhất, cấu trúc của vôi họp lí nhất. Phản ứng nung vôi là phản ứng bề mặt. Do C02 mất đi, nên sản phẩm giảm 44% khối lượng, trong khi đó nó chỉ co thể tích 10% nên vôi rất xốp. Vì vậy nếu chi nung đến 900°c thì lớp trong nguyên liệu không đủ chín, sinh hiện tượng non lửa (CaC03). Trong thực tế, tùy theo thiết bị nung có thể giảm kích thước của nguyên liệu I (đá vôi nung trong lò đứng có kích thước 8 -20cm) hoặc tăng nhiệt độ nung cao hơn (khoảng 900 – 1200°C). Nếu nhiệt độ nung cao quá thì CaO sau khi sinh ra sẽ tác dụng với tạp chất sét tạo thành màng keo silicat và aluminat canxi cứng bọc lấy hạt vôi làm vôi khó thủy hóa khi tôi. Khi dùng trong kết cấu hạt vôi sẽ hút ẩm tăng thể tích làm kết cấu bị rỗ, nứt. Các hạt vôi đó gọi là hạt già lửa. Các hạt vôi già lửa và non lửa gọi chung là hạt I sượng làm hổ vôi kém dẻo.