Sơn tường, sơn nhà, thi công sơn, bê tông

Địa chỉ cung cấp bê tông giá tốt

http://javina.edu.vn/ho-so-du-hoc-nhat-ban-cach-lam-va-chi-phi/ / Thiết kế nhà hàng Hàn Quốc tại QDC

Phụ gia
Trong vữa có thể dùng tất cả các loại phụ gia như bê tông. 
Tính chất của hỗn hợp vữa và bê tông giá tốt
Độ dẻo của hỗn hợp vữa
Độ dẻo của hỗn hợp vữa là tính chất quan trọng đảm bảo năng suất lao động và chất lượng của khối xây. Độ dẻo được đánh giá bằng độ cắm sâu vào vữa của một quả chùy kim loại nặng 300g có góc ở chđp bằng 30°. Độ dẻo của vữa cũng như bê tông, phụ thuộc vào nhiéu yếu tố, như lượng nước nhào trộn, độ lớn và hình dạng của cát, mức độ trộn…
Chọn độ dẻo phải căn cứ vào điều kiện của khối xây và phương pháp thi công (bảng 9-Vữa phải có tính giữ nước tốt để đảm bảo đủ nước (1 chất kết dính thủy hóa rắn chác, ít bị mất nước do nền do bay hơi hoặc tách nước trong quá trình vận chuyển. giữ nước được biểu thị bằng độ phân tầng và được xác bằng hai phương pháp : phương pháp lắng và phương p chấn động.
Trong phương pháp lắng, vữa mới trộn được đổ đáy vào một cái thùng có đường kính 15cm, cao 30cm. Đo độ cắm sâu ma chùy được ĐCj. Sau đó để yên trong 30ph rồi lấy đi 2/3 vữa trong thùng (lấy nhẹ nhàng, không làm xáo trộn khối còn lại), đem trộn phần vữa còn lại rối cho vào thùng có llường kính 15cm, cao 15cm để xác định ĐC2. Độ phân tấng (lược xác định theo công thức
PT = ĐC, – ĐC2; (cm).
Vữa có tính giữ nước càng tốt khi PT càng nhỏ. Độ phân lặng được lựa chọn theo điều kiện thi công (bảng 9-3).