Sơn tường, sơn nhà, thi công sơn, bê tông

Công nghệ sản xuất xi măng dùng làm bê tông tươi

http://javina.edu.vn/ / QDC nhận trang trí nội thất nhà hàng

Ximăng bền sunfat được sản xuất như ximăng thường nhưng thành phần khoáng vật được qui định chặt chẽ hơn, đặc biệt là phải hạn chế thành phẩn C3A (bảng 6-6)

Để sản xuất ximăng bền sunfát ctí thể sử dụng phụ gia bền sunfát như xỉ, puzolan v.v… Ximăng bền sunfát được dùng để chế tạo bê tông tươi và bêtông cốt thép dùng trong môi trường có muối sunfát.
Ximăng có phụ gia hữu cơ
Trong công nghệ ximăng hiện đại phụ gia hoạt động bể mặt được sử dụng rộng rãi (cho vào khi chế tạo bêtông hoặc vữa, hoặc khi nghiền clinke).
Phụ gia hoạt động bề mặt có tác dụng làm tăng độ dẻo cho bêtông và vữa, hoặc làm giảm lượng nước nhào trộn (giữ nguyên độ dẻo) và giảm lượng dùng ximăng 10 – 20%. Ngoài ra, nó còn làm tăng độ đặc và tính chống thấm cho bêtông.
Các loại phụ gia hoạt động bề mật dùng cho ximăng sẽ được giới thiệu trong chương bêtông ximăng.
Phụ gia vô cơ hoạt tính là phụ gia sau khi nhào trộn với vôi rắn trong không khí và nước thì tạo ra một loại hổ có khả
năng sau khi rắn chác trong không khí thì rán chắc được cả trong nước. Đó là loại khoáng chứa nhiều Si02 hoạt tính (có khả năng tác dụng với Ca(OH)2 ở ngay điểu kiện thường đrt tạo thành CSH). Quá trình rắn chác của ximảng ctí phụ gia vn cơ hoạt tính càng nhanh trong điều kiện gia công nhiệt. Lượn« nhiệt phát ra trong quá trình rán chắc không lớn nên nđ thích hợp với các cồng trình khối lớn.
Phụ gia vô cơ hoạt tính cđ thể cđ sản trong thiên nhiên như các đá trầm tích điatômít, trepen, đá có nguổn gốc núi lửa, vA cũng có thể là thải phẩm công nghiệp (xỉ lò cao làm nguội nhanh, bùn nefêlin, tro nhiệt điện, v.v…).