Sơn tường, sơn nhà, thi công sơn, bê tông

Công nghệ chế tạo bê tông giá rẻ

http://hangnhapnoidia.com/top-5-loai-thuoc-giam-can-an-toan-hieu-qua-nhat-hien-nay-pc140162.html / Thiết kế nội thất nhà hàng qdc

Công nghệ chế tạo bê tông giá rẻ atfan hoàn toàn phù hợp với cito nguyên tắc của công nghệ lí thuyết để cố kết vật liệu nhân tun ỉ Tuy nhiên công nghệ này có một số điểm đặc biệt khác nhitn khi chế tạo các dạng bêtông atfan khác nhau.
Công nghệ chung
Trong giai đoạn chuẩn bị, nguyên liệu đá dảm (sỏi), cát cân được sấy khô và nung đến nhiệt độ phù hợp với độ nhớt CÙM bitum. Bitum cần phải đun đến nhiệt độ thi công. Nhiệt độ nun« bitum từ 140° – 200°c tùy theo độ quánh của bitum và loậl I bêtông atfan (nóng, ấm…).
Trộn vật liệu khoáng với bitum có ảnh hưởng đáng kể elfll chất lượng bêtông. Việc trộn bêtông atfan được tiến hành tillll
giai đoạn :
Giai đoạn 1 (trộn khô). Đá dăm nóng, cát nóng được trộn với bột khoáng (không nung nóng). Các hạt bột khoáng sẽ bọc bể mặt cát, đá để tảng độ hoạt tính bề mặt cho cốt liệu.
Giai đoạn 2. Trộn hỗn hợp khoáng với bitum đến nhiệt độ thi công trong thời gian quy định, với máy trộn tự do – khoảng 450 – 500 gy ; máy trộn cưỡng bức – khoảng 50 – 150 gy tùy theo loại bêtông atfan.
Vận chuyển và rải bêtông atfan tại nơi công tác. Yêu cầu nhiệt độ bêtông atfan phải đảm bảo đạt nhiệt độ thi công khi bát đẩu rải và đẩm chắc.
Để đảm bảo chất lương lớp phủ mặt đường cần chế tạo bêtông ở những xưởng bêtông atfan cố định.
Xưởng chế tạo bêtông atfan
Xưởng chế tạo bêtông atfan bao gổm 4 bộ phận : phân xưởng đá dâm (sỏi) và cát, phân xưởng chế tạo bột đá, phân xưởng bitum và phân xưởng nhào trộn. Trong đó bộ phận nhào trộn là bộ phận cơ bản nhất. Công việc nhào trộn được tiến hành tại các trạm trộn nóng được trinh bầy trên hình 13-5.