Sơn tường, sơn nhà, thi công sơn, bê tông

Chế tạo vữa và bê tông tươi

Cunng cấp mua bán các loại máy tính cu

Vôi thủy và ximăng lamã là chất kết dính rắn trong nước được sản xuất bằng cách nung đá macnơ (đá vôi lẫn nhiễu sét).
Vôi thủy được sản xuất bằng cách nung đá macnơ (hàm lượng sét 6 – 20%) ở nhiệt độ 900-1200°c . ỏ nhiệt độ 900°c đấu tiên đá vôi bị phân hủy tạo ra CaO. Sau đó CaO tác dụng VỚI các oxyt có trong thành phẩn đất sét (Si02>Al203)Fe203) để tạo
ra các silicat kiểm thấp (2CaO. Si02), aluminat canxi (CaO. A1203) và ferit canxi (Ca0.Fe203). Những thành phần này có khả năng rắn chác trong môi trường nước.
Vôi thủy thường được cho rắn chác trong không khí 7 ngày đầu, sau đó cho rấn chác trong nước 21 ngày. Cường độ của vôi thủy sau 28 ngày rắn chác là 20 – 50 kG/cm2.
Vôi thủy được sử dụng ở dạng bột hay hổ nhão để chế tạo vữa và bêtông tươi mác thấp.
Ximăng lamă cũng được sản xuất bằng cách nung đá macnơ (có hàm lượng sét lớn hơn 20%) ở nhiệt độ khoảng 900°c. Thành phần của ximăng lamã cũng tương tự như vôi thủy nhưng có chất lượng cao hơn. Ximăng lamã có 3 mác : 25, 50, 100; được dùng để chế tạo vữa và bêtông mác +hấp.