Sơn tường, sơn nhà, thi công sơn, bê tông

Bảo quản bê tông tươi

Chất lượng của vôi càng tốt khi hàm lượng CaO càng cao vi cấu trúc của nó càng tốt (dễ tác dụng vớí nước ). Do đó đế đánh giá chất lượng của vôi (xác định một cách định lượng hoậc định tính hàm lượng CaO) người ta dùng các chỉ tiêu sau. Độ hoạt tính của vôi Độ hoạt tính của vôi X (%) là tỷ lệ của CaO + MgO có trontf vôi, được xác định bằng phương[…]

Nguyên liệu làm bê tông tươi

Nguyên liệu để sản xuất vôi làm bê tông tươi là các loại đá giàu khoáng canxit (CaC03 ): đá phấn, đá vôi, đá vôi – đôlômit, đá đôlômit, với hàm lượng sét không lớn hơn 6% . Trong đó hay dùng nhất là đá vôi đặc chắc. Thực chất của quá trình nung vôi là thực hiện phản ứng : t°CaC03 — CaO + C02 t Sản phẩm của quá trình nung ngoài CaO (thành phần chủ Ị yếu),còn[…]

Vôi trong bê tông tươi

Vôi được sử dụng ỏ hai dạng : vôi chín và bột vôi sống. Vôi chín là vôi được tôi trước khi dùng, có thành phần chính là Ca(OH)2 . Có 3 dạng vôi chín thường gặp : bột vôi chín (100% là Ca(OH)2), vôi nhuyễn (khoảng 50% Ca(OH)2 và 50% nước ) và vôi sữa ( có ít hơn 50% Ca(OH)2 và hơn 50% nước). Trong xây dựng thường dùng chủ yếu là vôi nhuyễn và vôi sữa, còn[…]

Vì sao không nên dùng xi măng cho bê tông tươi khối lớn?

Clỉnke của ximăng tráng được sản xuất từ đá vôi và đất sét sạch (hầu như không có các oxyt tạo màu như oxyt sát và oxyt mangan). Nung bằng nhiên liệu không cđ tro (khí đốt). Khi nghiển tránh không để lẫn bụi .sắt. Để đánh giá độ tráng người ta dùng loại kính mờ sữa, với hệ số phản xạ không nhỏ hơn 95% để so sánh. Độ trắng được xác định bằng hệ số phản xạ :[…]

Chất kết dính bê tông tươi

Chất kết dính vô cô (CKDVC) là loại vật liệu (thường ở dạng bột) khi nhào trộn với nước thì tạo thành loại hỗ dẻo, dưới tác dung của các quá trình hđa lí tự nó có thể rắn chắc và chuyển nang trạng thái đá. Lợi dụng khả năng này của CKDVC người la thường sử dụng chúng đê’ gắn các loại vật liệu rời rạc (cát. (iá, sỏi ) thành một khối đổng nhất như trong công nghệ[…]

Sản xuất xi măng làm bê tông tươi

Phụ gia vô cơ hoạt tính hay dùng là puzolan và xỉ. Ximăng poolăng puzolan được sản xuất bằng cách nghiền clink« với puzolan và thạch cao. Puzolan có nguồn gốc trầm tích (diatomit, trepen) được dùng với hàm lượng 20 – 30%, cđ nguổn gốc núi lửa (đá bọt, tup) thì dùng với hàm lượng 35 – 40/! Lượng phụ gia cho vào đầu tiên hấp phụ, sau đo tác dụng VỚI Ca(OH)2 (tách ra từ C3S) mCa(OH)2 +[…]

Công nghệ sản xuất xi măng dùng làm bê tông tươi

Ximăng bền sunfat được sản xuất như ximăng thường nhưng thành phần khoáng vật được qui định chặt chẽ hơn, đặc biệt là phải hạn chế thành phẩn C3A (bảng 6-6) Để sản xuất ximăng bền sunfát ctí thể sử dụng phụ gia bền sunfát như xỉ, puzolan v.v… Ximăng bền sunfát được dùng để chế tạo bê tông tươi và bêtông cốt thép dùng trong môi trường có muối sunfát. Ximăng có phụ gia hữu cơ Trong công nghệ[…]