Sơn tường, sơn nhà, thi công sơn, bê tông

Các loại bê tông tươi

Tùy theo dạng cốt composit còn có thế phân thành 2 nhóm : composit cốt dạng hạt phân tán và dạng sợi. Chúng khác nhau về cấu tạo và về cơ chế tạo cường độ cao.
Composit cốt hạt phân tán là loại vật liệu mà trong nển có nó là những hạt mịn phân tán một cách đều đặn, với hàm lượng tối ưu là 2 -í- 4%. Hiệu quả của việc làm đặc chắc phụ thuộc vào kích thước và mật độ của hạt. Thi dụ, khi làm đặc bàng các hạt mịn, đường kính hạt từ 0.001 đến 0,1//k thì thể lích của nó có thê’ đạt đến 15%, còn đối với các hạt lớn hơn 1,0,«k thỉ có thể lên đến 25% hoặc lớn hơn. Với hàm lượng hạt như trên thì composit có cường độ, độ cứng, độ ổn định nhiệt, độ cao, dẻo vẫn được giữ nguyên. Các loại hạt đá phấn, mica, cacbon, cát, đá, đễu có tác dụng tốt với các loại nễn bĩtum, cao su, polime nhân tạo.
Trong composit cốt sợi, các sợi cường độ cao tiếp nhận phấn lớn ứng suất khi chịu tác dụng của ngoại lực và đảm bảo độ cứng, cường độ cho composit. Nét đặc biệt vể cấu trúc của loại vật liệu bê tông tươi này là sự phân bố sợi một cách đều đặn trong toàn bộ khối nền dẻo. Phần sợi có thể đạt đến 75% hoặc lớn hơn.
Cốt sợi cần phải đảm nhận toàn bộ những yêu cầu về sử dụng và yêu cẩu về công nghệ cho composit.
Đối với yêu cầu sử dụng thì eomposit phải thỏa mãn về cường độ, độ cứng, độ đặc, tính ổn định trong khoảng nhiệt độ nhất định, độ ổn định hóa học v.v… Cường độ của composit tăng với sự tăng của mođun đàn hổi, năng lượng bề mặt của các chất và giảm với sự tăng khoảng cách giữa các nguyên tử cạnh nhau (theo phương trình Orovan – Keli)