Sơn tường, sơn nhà, thi công sơn, bê tông

Bê tông Sài Gòn chất lượng giá rẻ

http://dogominhquoc.com.vn/ban-tho-treo-tuong-hien-dai-gia-re--su-lua-chon-hoan-hao-cho-moi-gia-dinh-1-2-1896732.html / http://vanphongsg.com/van-phong-cho-thue/cho-thue-van-phong-quan-3-c3.html

Aluminat tricanxi 3Ca0.Alo03, viết tắt là C3A, chiếm vào khoảng 4-12%. ở nhiệt độ nung thích hợp tinh thể có dạng hìnhlập phương kích thước 10 – 15, khối lượng riêng 3,04 cm3, tốc độ thủy hóa và rắn chắc rất nhanh, nhưng cường độ không lớn. Nó rất dễ bị ăn mòn sunfát, nên trong xi măng bền phải khống chế lượng C3A (nhỏ hơn 5%).
Feroaluminat tetracanxi 4Ca0.Al203.Fe203, viết tắt là C4AF, chiếm 10 – 12% ; có khối lượng riêng lớn nhất trong các khoáng I lnnke (3,77 g/cm3). No là dung dịch rắn của íeroalumịnat canxi m thành phần khác nhau. Trong clanke của xi măng pooclãng llung dịch rắn này thường rất gần với C4AF.C4AF có tốc độ rắn trung gian giữa alit và belit, vì vậy không cố ảnh hưởng đến tốc độ rắn chắc và sự tỏa nhiệt của xi măng pooclăng.
Thủy tinh clanke chiếm khoảng 5 -ỉ- 15%, bao gồm chủ yếu CaO, A1703, Fe203, MgO, K20, Na20. 
Oxýt manhê là thành phấn của pha feroaluminat và thủy tinh clanke cùng tổn tại ở dạng tinh thể tự do, thủy hda rất chậm. Sự thủy hóa MgO kéo dài khá lâu (đến vài nãm) và khi chuyển thành Mg(0H)o thì làm tãng thể tích của pha rắn. Cho nên nếu hàm lượng MgO > 5% sẽ gây mất tính ổn định thể tích của xi măng.
Oxýt canxi tụ do ở dạng hạt, thường có trong clanke mới nung xong. Quy định hàm lượng của nó không được vượt quá 1%, vì sẽ gây ra tính không ổn định thể tích của xi măng bê tông Sài Gòn.
Oxýt kiềm (Na20, K20) cò trong pha íeroaluminat của clanke cũng như ở dạng sunfát. Để‘tránh xảy ra nứt nẻ kết cấu, hàm lượng của chúng phải rất hạn chế khi dùng vói cốt liệu (cát, đá) có chứa oxýt silic vô định hình.